GAST抽滤泵DOA-P504-BN

GAST抽滤泵DOA-P504-BN

分享
¥0.00
  • 产品详情
  • 产品参数

GAST隔膜式压缩机及真空泵具有无油润滑,正负压两用,噪音低,寿命长,结构紧凑等优点,。

性能参数:最高压力:4.2 bar,最高真空度:40 mbar,最大空载流量:5.5 m3/h

典型应用:医疗及环保仪器(如:气体采样分析,血液分析),实验室用(如:抽滤)。
系列

产品型号

2D DC Motor

2D1034-101-1060*

2D1034-101-1061*

2D1034-101-1075*

2D1034-101-1058*

2D1034-101-1034**

2D1034-101-1035**3D DC Motor

3D1060-101-1072*

3D1060-101-1073*

3D1060-101-1034**


5D DC Motor

5D1060-101-1030*

5D1060-102-1034**

5D1060-101-1073*

5D6070-101-1076*?

10D

10D1125-101-1051

10D1125-101-1052

10D1125-101-1053

10D1110-101-1043

15D

15D1150-101-1006

15D1150-201-1006

15D1150-101-1014

15D1150-201-1014

15D1150-101-1012**

15D1150-102-1012*

15D1150-201-1012**

15D1150-101-1021**

15D1150-202-1021*
15D5150-101-1039*

15D5150-201-1039*

15D7150-101-1039+


2D

22D1180-201-1088

22D1180-201-1002

22D1180-201-1005

*22D1180-205-1002

*22D1180-202-1005

22D1180-201-1003

22D1180-201-1019

22D1180-201-1087

20R

*20R125-101-C400ASX

*20R126-101-C400CSX8R

8R1110-201-1049

8R1110-201-1048

8R1110-101-1050

8R1110-101-1049

8R1110-101-1048
MOA

MOA-P101-AA

MOA-P109-AA

MOA-V112-AE

+MOA-V113-AE

MOA-P101-CA

+MOA-P109-CA

MOA-P101-CD

MOA-V111-CD

MOA-P108-FB

MOA-V112-FB

MOA-P108-FD

MOA-V112-FD

MOA-P108-HB

MOA-P108-HD

MOA-P101-JH

MOA-V111-JH

MOA-P101-JK

MOA-V111-JK

MOA-V111-KH

MOA-P101-KH

MAA

MAA-P102-HB

MAA-P102-HD

MAA-P102-MB

MAA-V103-HB

MAA-V109-HB

MAA-V109-HD

MAA-V103-MB

MAA-V109-MB

MAA-V109-MD
DOA

*DOA-P701-AA

DOA-P704-AA

DOA-P504-BN

**DOA-P703-AA

*DOA-P701-AC

***DOA-P501-BN

+DOA-P509-BN

DOA-P501-DB

DOA-P501-DD

DOA-P501-FB

##DOA-P703-FB

DOA-P501-FD

#DOA-P518-FD

DOA-P501-JH

DOA-P501-KH

DOA-P501-JK

*DOA-V722-AA

*DOA-V702-AC

***DOA-V502-BN

DOA-V502-DB

DOA-V502-DD

DOA-V502A-FB

DOA-V502A-FD

DOA-V502-JH

DOA-V502-JK
DAA

DAA-P501-EB

DAA-P501-ED

*DAA-P517-ED

**DAA-P513-EG

***DAA-P501-GB

+DAA-P503-GB

***DAA-P501-GD

+DAA-P503-GD

++DAA-P512-GD

DAA-V505-EB

DAA-V502-EB

DAA-V505-ED

DAA-V502-ED

**DAA-V510-EG

DAA-V505-GB

DAA-V507-GB

DAA-V505-GD

DAA-V507-GDDOL

DOL-701-AA
DOA

DOA-P704-AA

DOA-P504-BNDOA

DOA-V505-BN

DOA-P701-DBDOA

DOA-P706T-AA编号
DOA-P504-BN
类型
GAST真空泵
价格
¥0.00